Czwarty czwartek 04.21

Czwarty czwartek 04.21

Wiosenne spotkanie z Tańcem i Różańcem!

e-SPOTKAJMY SIĘ! W czwarty czwartek, czyli 22.04.2021 r.

Zapraszamy na godzinę 19:00. Uwaga, spotkanie z konferencją… jaką sami wybieramy :).

Ksiądz Wojtek zaproponował 3 tematy, pochyli się nad tą, która zyska największą ilość anonimowych głosów.

  1. “W imię Ojca i Syna i Ducha świętego” – było Ich trzech w każdym z nich ta sama krew.
  2. Byle do paruzji, czyli o powtórnym przyjściu Jezusa.
  3. “Wstąpił na niebiosa”, czyli, że niby gdzie?

Link do ankiety: https://forms.gle/6DUsj7it91HyHB149

Podczas spotkania pomodlimy się, porozmawiamy i po prostu pobędziemy ze sobą :).

Jak się przygotować do takiego e-spotkania?

  1. pobierz aplikację na telefon lub komputer ze strony: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
  2. załóż konto w usłudze
  3. i kliknij w ten link we czwartek ok. 19.00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIwODc2ZDQtMDA1Zi00NDM5LWEwMzAtNTRmMGQ4ZDcyNWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22416979b5-5b9e-423d-b792-f9f1b52cc509%22%2c%22Oid%22%3a%2227da4dca-4c6a-4825-b009-16042db62fca%22%7d

Zapraszamy gorrrrąco!

Pozdrawiamy i do e-zobaczenia

Ekipa do Tańca i do Różańca

 

19/04/2021
Beata - biżuteria

Ręcznie robiona biżuteria, różańce, bransoletki

Zamówienia i pytania: info@dotancaidorozanca.pl

Pobierz katalog i obejrzyj wszystkie produkty.

 

 

×